Grupprabatt Solceller, batteri, laddbox och övriga tillbehör – Svea Solar

GreenGreener vill göra det möjligt för fler att installera solceller genom rabatt och har därmed förhandlat fram grupprabatter för solcellsinstallationer.

Om ni refererar grupprabatt GreenGreener eller Ulf Andersson till Martin Gustavsson på Svea Solar så vet Martin vilken rabatt trappa som har förhandlats fram i förväg för grupper som vill göra beställningar.

Antal hus/solcellsinstallationer rabatt
1-5 hus 2,5% rabatt
6-10 hus 5% rabatt
10+ hus 7,5 % rabatt
25+ hus 10% rabatt
50-80+ hus Mer rabatt kan ges men Svea Solar behöver undersöka förutsättningarna.

Rabatten gäller på hela beställningen och innefattar arbete och material som tex
solceller, växelriktare, laddbox, batteri, smartmätare, överspänningsskydd och eventuella andra tillval.

Martin Gustavsson martin.gustavsson@sveasolar.com
Mobil 076-304 43 64
Solar Consultant
SVEA Renewable Solar AB

GreenGreeners främsta verksamhet är att matcha små som stora investerare med gröna energianläggningar, samt identifiera och granska energiprojekt.
Är ni intresserade av det så följ oss på linkedin, facebook eller skicka ett epostmeddelande till oss. hej@greengreener.se

Grupprabatten för solceller kom till när Ulf Andersson från GreenGreener genomförde ett pilot projekt där en grupp grannar gick ihop för att installera solceller. I piloten kom det fram en rad punkter som är bra att tänka på vid solcellsinstallation. Vid förhandlingar med en rad aktörer, var flera villiga att ge grupprabatt till en grupp som befann sig inom ett närbeläget område. Är ni ett område med boende eller ett kvarter som vill installera solceller är det alltså möjligt att få rabatt. En grupp kan också hjälpa varandra i frågorna som man behöver ta ställning till längs vägen.

Av de aktörer vi hade kontakt med för pilotgruppen har GreenGreener kommit överens med Svea Solar att Svea Solar kan erbjuda även andra grupper rabatt.
Detta kan såklart ändra sig över tiden. Skulle det göra det får ni gärna höra av er.

Även med rabatt rekommenderar vi att jämföra med minst 2-3 olika aktörers priser och produkter, då det är slutpriset, produktutbud, installationskvalitét, samt att det är en trovärdig leverantör som bör avgör valet av leverantör i slutändan.

Tillbaka >>